Интергеоресурс

IntergeoИНТЕРГЕОРЕСУРС                                                                                       

минерали и скъпоценни камъни

РАБОТНО ВРЕМЕ

10:00ч. – 21:00ч.

Неделя 10:00ч. – 20:00ч.

http://intergeoresource.com/

Местоположение: партер

„Интергеоресурс” ООД е регистрирана през 1990г. Основният предмет на дейност на фирмата е търговия с минерали за колекции от български и чуждестранни находища; скъпоценни, полускъпоценни и декоративни камъни и изделия от тях; експертни оценки и идентификация на скъпоценни камъни, консултантска дейност в областта на геология, геофизика и минно дело, предимно в Източна Африка и др.

Обща информация

За годините на своето съществуване „Интергеоресурс ” придоби известност като доставчик на висококачествени колекционни образци от сулфидните находища в Източните Родопи и от други местонахождения в България, минерали и суровини от декоративни и скъпоценни камъни от района на Източна Африка и др. „Интергеоресурс” се грижи за непрекъснатото обновяване на колекцията си с най-новото от последния месец, но същевременно поддържа склад с образци, добити преди 30 – 40 години това дава възможност за добиване на пълна представа за многообразието на минералната парагенеза на полиметалните месторождения в Източни Родопи и на редица други находища, които отдавна не съществуват. Редица музеи по естествена история в България, Канада, САЩ, Дания, Италия, Франция, Тайван, Южна Корея и много други , както и частни колекции със световна известност излагат наши образци.

Ние в „Интергеоресурс” ООД подбираме изключително прецизно минералите и скъпоценните камъни от най-големите специализирани световни изложения. Предлагаме голям асортимент на изделия от естествени скъпоценни и полускъпоценни камъни, като се опитваме да задоволим несекващия интерес на клиентите си към света на минералите . Постоянно подновяваме и разширяваме асортимента си за да удовлетворим желанията и очакванията на всички наши клиенти.

„Интергеоресурс”ООД е гарант за автентичност, качество и богато разнообразие.

В нашите магазини ще ви посрещне компетентен екип, който с удоволствие ще Ви помогне при избора на подарък за Вас, дома и любимите Ви хора.

Нашият стремеж е да спечелим клиентите си с добро качество, голям асортимент , отлично обслужване и конкурентни цени.