Нет 1

net1НЕТ 1Net1

заплащане на битови сметки

РАБОТНО ВРЕМЕ

09:00ч. – 21:00ч.

http://www.net1.bg/

Местоположение:  партер

НЕТ 1 разполага с най-съвременната високоскоростна оптична мрежа за пренос на данни. Технологията, по която е изградена тази мрежа се нарича Fiber to the Building/FTTB/. Характерното за нея е, че оптиката достига до сградата ви, което гарантира чиста преносимост на сигнала, надеждност и висока защита на данните. Широколентовата технология осигурява неограничена среда за пренос на данни. Цялото активно оборудване на НЕТ 1 отговаря на високи европейски стандарти за телекомуникационни технологии за предаване на данни,глас и видео посредством оптични влакна.

Всичко това позволява на НЕТ 1 да предоставя на клиентите си услуги с отличително високо качество и надеждност,задоволявайки и най-високите изисквания на потребителите – големи корпоративни клиенти, фирми от малък и среден бизнес и домакинства.

Услугите Кабелна Телевизия и Оптичен Интернет, предоставяни от НЕТ 1, са изключително конкурентни на пазара, поради гарантираното високо качество, разнообразие от абонаментни планове, съобразени с потребностите на всички групи потребители, и не на последно място – изгодни цени.