Архитектура

Galaxy Trade Center е многофункционален комплекс включващ офисна, търговска и жилищна част с раздвижена архитектура и отлични конструкивни решения. Той съчетава архитектурата на съвременния град, модерен комфорт и забележителна панорама. В изграждането и обзавеждането на сградата са използвани материали, които създават уюта и подчертават авангардния стил на центъра.
Инфраструктурата включва пътища, алеи, кътове за отдих, паркинг, подходящо озеленяване. В пространствено отношение проектното решение за сградата хармонира с динамичното и модерно развитие на град София, като запазва градоустройствените подходи. Обемите са изчистени и семпли. Леката динамика създава асоциация за ефирност и отвореност на сградата.